Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Chuyên viên Hỗ trợ Kinh Doanh (Sales Admin)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment
 • 07/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Thực hiện công tác Hỗ trợ bán hàng theo phân công

- Hỗ trợ xây dựng các chính sách đối với đội ngũ bán hàng

- Đề xuất và tham gia cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi của Bộ phận

- Tương tác, hỗ trợ các phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống

- Đầu mối ghi nhận, giải đáp các thông tin từ nhân viên bán hàng

- Tham gia triển khai các hoạt động triển khai thực hiện thúc đẩy kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số giải ngân của đội ngũ bán hàng

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý 

Job Requirement

- Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế

- Có kiến thức Tài chính ngân hàng, quản trị, kinh doanh, kế toán.

- Thành thạo Tin học văn phòng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.