Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Admin)

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • Not required
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail, Administrative / Clerical
 • 08/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Tương tác, hỗ trợ các phòng bán hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống.
 • Đầu mối ghi nhận, giải đáp các thông tin từ Nhân viên Kinh doanh.
 • Tham gia đề xuất, cải tiến các quy trình, quy định liên quan đến vận hành, tác nghiệp của mảng công việc phụ trách.
 • Tham gia triển khai các hoạt động triển khai thực hiện thúc đẩy kinh doanh nhằm đạt chỉ tiêu doanh số giải ngân của đội ngũ bán hàng.
 • Tham gia xây dựng và cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ của Bộ phận.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh có liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý .

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế...
 • Không yêu cầu kinh nghiệm
 • Toeic 450 hoặc tương đương
 • Thành thạo MS Office và sử dụng Internet
 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp
 • Tinh thần trách nhiêm, trung thực

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.