Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Phó Phòng Kinh Doanh Qua Điện Thoại (Deputy Head of Telesales)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Department Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Sales & Marketing, Banking
 • 1
 • 07/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng qua điện thoại tại Khối Khách hàng Đại chúng.
 • Quản lý hoạt động thu thập hồ sơ và quản lý danh mục khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ của Phòng Bán hàng qua điện thoại đảm bảo tuân thủ quy định của OCB và quy định của Pháp luật
 • Kiểm soát chi phí bán hàng qua điện thoại theo kế hoạch được giao
 • Quản lý và cải tiến hệ thống, quy định, quy trình  thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng, chương trình thúc đẩy bán hàng theo tháng/quý/năm 
 • Quản lý, nhắc nhở nhân viên thực hiện các hoạt động đôn đốc khách hàng trả nợ theo đúng quy định của OCB.
 • Quản lý hoạt động thu nhận hồ sơ và danh mục khách hàng tại Khối nhằm hoàn thành doanh số, kế hoạch được giao
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng thu nhận hồ sơ,Chất lượng của Telesales theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu liên quan
 • Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh, đánh giá định kỳ nhu cầu thị trường và địa bàn để tham mưu chiến lược bán hàng cho các cấp quản lý;
 • Kiểm soát các chi phí liên quan đến hoạt động của kênh bán hàng qua điện thoại, thu thập hồ sơ để tối ưu hóa lợi nhuận.
 • Xây dựng và cải tiến các quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ của Phòng
 • Nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Thương mại, Marketing...
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 • Đã từng quản lý đội ngũ tối thiểu 300 nhân viên trở lên
 • Am hiểu sâu về sản phẩm, quy trình tín dụng (cá nhân). 
 • Am hiểu sâu về hành vi khách hàng cá nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
 • Kỹ năng quản trị nhân sự và xây dựng bộ máy nhân sự để triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và phát triển chiến lược kinh doanh
 • Có khả năng làm việc áp lực cao, linh hoạt, chủ động trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.