Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng nhóm Sản phẩm và kênh bán mới, Trung tâm Bảo hiểm

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Sales and Distribution Division, Strategy and corporate development division, Banking
 • 30/11/2022

Job Description

 • Phối hợp với đối tác triển khai và phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược kinh doanh của OCB.
 • Hoàn thiện mô hình bán hàng, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm liên quan tới sản phẩm và quy trình vận hành.
 • Định hướng và triển khai kế hoạch bán chéo sản phẩm cho các kênh bán mới.
 • Phối hợp với phòng Marketing trong việc xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến sản phẩm bảo hiểm đến các khách hàng tiềm năng.
   

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh...hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc vị trí phát triển sản phẩm, kênh bán mảng bảo hiểm, trong đó tối thiểu 2 - 3 năm vị trí quản lý.
 • Am hiểu về sản phẩm bảo hiểm và các quy đinh pháp luật liên quan. Đặc biệt có kiến thức về hoạt động bảo hiểm của ngân hàng.
 • Có kinh nghiệm xây dựng quy trình và phát triển kênh bán.
 • Sẵn sàng đi công tác.
   

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.