Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - Chuyên gia/ Chuyên viên cao cấp An toàn bảo mật

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Competitive
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

CHỨC NĂNG

 • Quản lý, hệ thống công nghệ bảo mật, tư vấn, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn các giải pháp công nghệ bảo mật phù hợp đến Trưởng bộ phận.
 • Quản lý, triển khai, giám sát các công cụ, các thiết bị bảo mật chuyên dụng

NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Quản lý các hệ thống giám sát, cảnh báo an ninh thông tin;
 • Quản lý, vận hành và giám sát hoạt động hệ thống bảo mật;
 • Giám sát thực hiện sao lưu, phục hồi dữ liệu, cấu hình hệ thống bảo mật;
 • Đầu mối phối hợp phối hợp với các phòng ban khác để xử lý/ứng phó sự cố mất an toàn thông tin;
 • Có trách nhiệm nghiên cứu, thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các sự cố an ninh thông tin, tăng cường năng lực phát hiện, cảnh báo, điều tra và khắc phục xử lý các sự cố an ninh thông tin;
 • Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để diễn tập, đào tạo nâng cao khả năng ứng phó xử lý các sự cố an ninh thông tin;
 • Nghiên cứu và lựa chọn công nghệ, giải pháp bảo mật hạ tầng CNTT.
 • Triển khai các chính sách về bảo mật CNTT

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT, Điện tử viễn thông hoặc liên quan
 • Tổng quan và chuyên sâu về an toàn bảo mật hệ thống CNTT
 • Có kiến thức và kinh nghiệm thiết kế hệ thống bảo mật
 • Các chứng chỉ, chứng nhận đào tạo quản lý Hạ tầng CNTT,
 • Tiếng Anh giao tiếp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.