Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Digital Banking - CV/ CVCC Phát Triển Sản Phẩm và Dự án số hóa Hồ Chí Minh 31/12/2023
2 Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD Hồ Chí Minh 04/01/2024
3 HO - CVCC Quản lý mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 10/01/2024
4 [Liobank] - Head of Collection Hồ Chí Minh 31/12/2023
5 [HÀ NỘI] - Thực tập sinh tín dụng Hà Nội 12/12/2023
6 Kiểm soát viên Bà Rịa - Vũng Tàu 20/12/2023
7 HO - Trưởng bộ phận Quản trị thương hiệu, Phòng Marketing Hồ Chí Minh 10/01/2024
8 HO - CV/CVCC Phân tích dữ liệu báo cáo, khối Bán lẻ (MIS) Hồ Chí Minh 31/12/2023
9 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Hồ Chí Minh 31/12/2023
10 [Liobank] - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/12/2023
11 Giám đốc/CVCC Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Khối KHDN lớn, Hội sở Hồ Chí Minh 31/01/2024
12 HO - Trưởng bộ phận Quản lý kênh phân phối (Phát triển mạng lưới), Khối vận hành Hà Nội 31/12/2023
13 Giám đốc/Chuyên viên quan hệ khách hàng (ưu tiên), PGD Từ Sơn, Bắc Ninh Bắc Ninh 31/01/2024
14 Chuyên viên tín dụng - Khu vực HCM Hồ Chí Minh 12/12/2023
15 HO - CVCC/Trưởng nhóm Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 31/12/2023
16 HO - CVCC Quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 31/12/2023
17 HO - Chuyên gia Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Hồ Chí Minh 31/12/2023
18 HO - Chuyên viên cao cấp Đào tạo trực tuyến, Phòng Đào tạo Hồ Chí Minh 20/12/2023
19 HO - CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách hoạt động văn hóa, phát triển nhân tài) Hồ Chí Minh 15/12/2023
20 HO - CVCC/CVC Giám sát tuân thủ tín dụng, P. Kiểm soát tuân thủ Hồ Chí Minh 15/12/2023
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.