Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Chuyên viên kiểm soát giao dịch (quản lý rủi ro thẻ)

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • 1 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng
 • 12/04/2020

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

 • Kiểm soát các chỉ số an toàn trong hoạt động thẻ, đảm bảo tuân thủ pháp luật, các quy định và yều cầu của các tổ chức thẻ nội địa và quốc tế mà OCB là thành viên;
 • Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ về đảm bảo an toàn trong hoạt động thẻ;
 • Thường xuyên giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các chỉ số an toàn trong hoạt động;
 • Là đầu mối liên lạc, tiếp nhận các bản tin, thông báo, quy định về rủi ro thẻ từ các tổ chức thẻ; cập nhật và phổ biến cho các phòng/bộ phận liên quan để biết và thực hiện.
 • Theo dõi, đề xuất điều chỉnh tham số chuẩn chi nhằm kiểm soát các chỉ số, tỷ lệ chuẩn chi theo tiêu chuẩn cho phép của các tổ chức thẻ quốc tế;
 • Định kỳ lập báo cáo KRI hoạt động của hệ thống chuẩn chi
 • Chuẩn chi giao dịch thẻ trong vai trò là ngân hàng phát hành. Xác thực, hỗ trợ chủ thẻ thực hiện giao dịch. Kiểm tra, xác nhận, cấp phép chuẩn chi giao dịch;
 • Chuẩn chi giao dịch thẻ trong vai trò là ngân hàng thanh toán, hỗ trợ đơn vị chấp nhận thẻ thực hiện giao dịch, xin xác nhận giao dịch, xin cấp phép chuẩn chi từ ngân hàng phát hành;
 • Xử lý các giao dịch nghi ngờ gian lận theo quy định;
 • Đề nghị hủy giao dịch theo yêu cầu hoặc giao dịch không thành công do lỗi hệ thống, lỗi theo quy định;
 • Đăng/xoá thông tin số thẻ trên các hệ thống MasterCard.
 • Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phân tích và xử lý giao dịch có biểu hiện gian lận. Xử lý các cảnh báo của hệ thống nhằm kiểm soát, phát hiện giao dịch gian lận;
 • Gửi, nhận và xử lý thông tin liên quan đến các giao dịch gian lận và bất hợp pháp;
 • Cập nhật thẻ, ĐVCNT gian lận lên hệ thống của các tổ chức thẻ. Báo cáo thẻ, ĐVCNT gian lận theo quy định của các tổ chức thẻ;
 • Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về gian lận trong hoạt động thẻ. Báo cáo giao dịch gian lận theo quy định của các tổ chức thẻ.
 • Xác định các đơn vị chấp nhận thẻ có dấu hiệu gian lận từ bảng thông tin cảnh báo của tổ chức thẻ quốc tế và đề xuất biện pháp xử lý;
 • Nhân diện các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của Bộ phận và báo cáo cho cấp quản lý.
 • Lập các báo cáo có liên quan theo quy định;
 • Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh..

Yêu Cầu Công Việc

 • Bằng cử nhân về các Ngành Kinh Tế, Kế toán hoặc Ngân hàng
 • Có kinh nghiệm về hoạt động thẻ Ngân hàng ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Đặc biệt là kinh nghiệm xử lý rủi ro thẻ.
 • Tổng quan về nghiệp vụ kiểm soát và xử lý rủi ro thẻ. Nắm bắt kịp thời,nhanh chống những thông tin về rủi ro thẻ trên thị trường để kịp thời bổ sung vào quy trình OCB đã ban hành.
 • Tuân thủ kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và theo nhóm.
 • Có khả năng đánh giá, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề và có khả năng làm việc theo nhóm, tính chủ động, điềm đạm, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.