Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Trưởng bộ phận phát hành thẻ

 • Hồ Chí Minh
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • 1 - 2 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Ngân hàng, Tài chính kế hoạch, Tài chính / Đầu tư
 • 21/12/2018

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Tổ chức đội ngũ CBNV thực hiện các công việc hàng ngày theo kế hoạch đã được đề ra
2. Lập kế hoạch, giám sát triển khai và đánh giá việc thực hiện công tác:
- Xử lý các công việc liên quan đến phát hành thẻ Tín dụng
- Xử lý thẻ gia hạn, thay thế, cấp lại PIN
- Lồng gấp, giao nhận Thẻ/PIN từ đơn vị vận chuyển về Kênh phân phối.
- Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu thắc mắc của Chi nhánh, phòng giao dịch về quá trình chuyển phát PIN với công ty chuyển phát nhanh
3. Tham mưu cho Trưởng/Phó Phòng xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng
4. Tham mưu cho Trưởng/Phó Phòng thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ Phòng;
5. Tham mưu cho Trưởng/Phó Phòng thiết lập các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì.
6. Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng;
7. Tổng hợp và báo cáo các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của Bộ phận.
8. Lập các báo cáo có liên quan theo quy định;
9. Kiểm tra và giám sát  lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cử nhân về các Ngành Kinh Tế chuyên ngành quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng
- Ít nhât 02 - 03 năm trong lĩnh vực thẻ ngân hàng, quản lý trên 1 năm liên quan đến Phát hành Thẻ
- Tổng quan và chuyên sâu về thẻ, công tác quản lý/điều hành, nghiệp vụ Thẻ trong Ngân hàng
- Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Khả năng đánh giá và ra quyết định
- Khả năng lãnh đạo
- Kỹ năng phát triển con người
- Giải quyết vấn đề.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.