Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

HO - CVCC Dự án ESG (ESG Specialist)

 • Hồ Chí Minh (Quận 2)
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 Năm
 • Cạnh Tranh
 • Bán hàng / Kinh doanh, Chiến lược và phát triển ngân hàng, Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân, Ngân hàng
 • Phong nhan su
 • 30/06/2024

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

JOB SUMMARY:
We are seeking an experienced ESG Specialist  to develop, implement, and manage our environmental, social, and governance strategies. The successful candidate will work across departments to ensure ESG criteria are embedded in our investment processes, products, and corporate practices.


KEY RESPONSIBILITIES:
1. Strategy Development:
- Develop and implement the bank’s ESG strategy in alignment with regulatory requirements and industry best practices.

- Identify and assess ESG risks and opportunities relevant to the bank’s operations and portfolio.

2. Policy and Frameworks:
- Develop and maintain ESG policies, frameworks, and guidelines.

- Ensure compliance with relevant ESG regulations and standards.

3. Integration:
- Integrate ESG considerations into the bank’s lending, investment, and operational activities.

- Work closely with investment teams to incorporate ESG factors into due diligence and decision-making processes.

4. Engagement and Reporting:
- Engage with stakeholders, including customers, investors, regulators, and community groups, on ESG issues.

- Prepare ESG reports and disclosures in line with global standards (e.g., GRI, SASB, TCFD).

5. Training and Awareness:
- Conduct training sessions to raise ESG awareness and competencies within the bank.

- Develop communication strategies to promote ESG initiatives internally and externally.

6. Performance Monitoring:
- Monitor and report on the performance of ESG initiatives.

- Use data analytics to track and report on ESG metrics and outcomes.

Yêu Cầu Công Việc

QUALIFICATIONS
• Bachelor’s degree in Sustainability, Environmental Science, Finance, or a related field. Advanced degree preferred.

• Relevant certification in ESG or sustainability (e.g., CFA Institute’s ESG Investing Certificate) is a plus.

• Minimum of 5 years' experience in ESG, sustainability, or a related area within the financial sector.

• Strong understanding of ESG frameworks, regulations, and reporting standards.

• Excellent analytical, communication, and stakeholder management skills.

• Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced environment.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.