Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhằm tạo tạo sự đồng bộ và giúp các bạn ứng viên có thể ứng tuyển một cách dễ dàng. OCB chính thức đưa vào hoạt động các trang thông tin tuyển dụng chính thức từ OCB như sau: 

  1. Website: https://ocb.com.vn/vi/tuyen-dung/ve-chung-toi 

  2. Fanpage: https://www.facebook.com/OCBTuyenDung/

  3. Nhóm Chuyện nhà OCB: https://www.facebook.com/groups/1236250110383723/?ref=share_group_link

  4. LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/13330147/

 
Truy cập vào các trang thông tin trên để cập nhật nhanh nhất các vị trí mà OCB đang tuyển dụng nhé!
Search job
OCB Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.