Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Cộng tác viên Thu hồi nợ hiện trường, Khối bán lẻ Mekong Delta
Southern region
Central region
Northern region
Central Highlands
31/05/2024
2 HO - Chuyên gia Quản lý chuyển đổi (TMO) Ho Chi Minh 31/05/2024
3 [Liobank] Kế Toán Thẻ Ho Chi Minh 31/05/2024
4 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
5 HO - CVCC Tiền lương và phúc lợi (phụ trách mảng bảo hiểm) Ho Chi Minh 31/05/2024
6 HO - CVCC Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
7 HO - CVCC Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
8 HO - Chuyên viên Kỹ thuật - Phòng Hành chính Quản trị Ho Chi Minh 31/05/2024
9 HO - Chuyên viên Xây dựng cơ bản, Khối vận hành Ho Chi Minh 31/05/2024
10 HO - Giám đốc Phân tích và quản lý phân khúc khách hàng ưu tiên, Khối bán lẻ Ho Chi Minh 30/04/2024
11 HO - CV/CVCC Phát triển kinh doanh kiều hối Ho Chi Minh 30/04/2024
12 HO - CVCC Quản trị danh mục, khối CIB Ho Chi Minh 30/04/2024
13 HO - Giám đốc thúc đẩy sản phẩm Casa và tiền gửi (mảng Kinh doanh kiều hối,ngoại hối) Ha Noi
Ho Chi Minh
30/04/2024
14 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
DakLak
Quang Ngai
Binh Dinh
...
15/05/2024
15 [OFB 2024] - Thực tập sinh tín dụng - Toàn quốc Ha Noi
Ho Chi Minh
Lang Son
Ninh Binh
Hai Phong
...
15/05/2024
16 Giám đốc Tín dụng - RB (QLĐ) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
20/04/2024
17 Giám đốc Quan hệ khách hàng - RB (QLĐ) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
20/04/2024
18 HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách Total Reward) Ho Chi Minh 30/04/2024
19 Chuyên viên Outbound Ho Chi Minh 20/04/2024
20 HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 30/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.