Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 GIAO DỊCH VIÊN Quang Ngai 30/09/2024
2 Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 15/07/2024
3 Chuyên viên/ Giám đốc Tín dụng (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Bình Định) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
31/07/2024
4 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
5 Digital Banking - Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm Khai thác đối tác và HST Ho Chi Minh 30/06/2024
6 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 06/07/2024
7 Digital Banking - Chuyên viên Khai thác khách hàng OMNI Ho Chi Minh 30/06/2024
8 HO - Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng Ho Chi Minh 20/06/2024
9 Chuyên viên tín dụng - Khu vực HCM Ho Chi Minh 25/06/2024
10 GIAO DỊCH VIÊN Da Nang 30/07/2024
11 Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn chăm sóc khách hàng Thẻ Ho Chi Minh 16/06/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.