Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] Quản Lý Hành Chính Ho Chi Minh 10/03/2023
2 HO - CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
3 HO - Chuyên gia Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
4 HO - Chuyên gia Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
5 HO - CV Quản lý rủi ro thị trường, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/03/2023
6 [Liobank] Project Expert (Chuyên Gia Dự Án Ngân Hàng Số Liobank) Ho Chi Minh 14/03/2023
7 Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp dự án - Khối Quản lý tín dụng - Hội sở Ha Noi
Ho Chi Minh
06/03/2023
8 HO - CVCC Quản trị trải nghiệm khách hàng, Khối Bán lẻ Ha Noi
Ho Chi Minh
15/03/2023
9 HO - Kiểm toán viên cấp 1 Ho Chi Minh 15/03/2023
10 HO - Kiểm toán viên Ho Chi Minh 15/03/2023
11 Kiểm toán viên Công nghệ thông tin Ho Chi Minh 15/03/2023
12 Hội sở - CVCC Bán hàng với đối tác, Khối Khách hàng doanh nghiệp Ha Noi
Ho Chi Minh
15/03/2023
13 CVCC Triển khai giải pháp thanh toán - Khối KHDN, Hội sở Ha Noi
Ho Chi Minh
15/03/2023
14 HO - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 28/02/2023
15 [Liobank] Head of Card Distribution (Trưởng Bộ Phận Phân Phối Thẻ Tín Dụng) Ho Chi Minh 28/02/2023
16 [Liobank] Senior Business Development Specialist Ho Chi Minh 28/02/2023
17 [Liobank] Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thẻ (cấp Quản lý/ Giám sát) Ho Chi Minh 08/03/2023
18 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Ho Chi Minh
Ninh Binh
Quang Ninh
Thai Binh
...
28/02/2023
19 HO - Nhân viên Lễ Tân Ho Chi Minh 15/02/2023
20 HO - CVCC Mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
20/02/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.