Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Đà Nẵng) Da Nang 01/08/2024
2 [Liobank] - Card Distribution Supervisor Ho Chi Minh 15/07/2024
3 NV/CV Dịch vụ Tín dụng Da Nang 31/08/2024
4 HO - CVCC Giám sát tuân thủ Thẩm định giá Ha Noi
Ho Chi Minh
30/06/2024
5 Hội sở - Giám đốc Vận hành và Phân tích Danh mục đầu tư, Khối KHDN CIB Ho Chi Minh 30/06/2024
6 NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ HIỆN TRƯỜNG Ho Chi Minh
Dong Thap
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
31/07/2024
7 GIAO DỊCH VIÊN Da Nang 30/07/2024
8 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
9 HO - CVCC Giám sát gian lận, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
10 HO - Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
11 Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 15/07/2024
12 [Liobank] - Head of Collection Ho Chi Minh 30/06/2024
13 Chuyên viên/ Giám đốc Tín dụng (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Bình Định) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
31/07/2024
14 HO - CVCC Kiểm soát sau, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 30/06/2024
15 Chuyên viên/Giám đốc Phê duyệt tín dụng - Hồ Chí Minh & Hà Nội Ha Noi
Ho Chi Minh
15/06/2024
16 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giao dịch viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
17 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Nhân viên kho quỹ - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
18 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
19 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Trưởng phòng dịch vụ khách hàng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
20 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.