Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] Head of Card Distribution (Trưởng Bộ Phận Phân Phối Thẻ Tín Dụng) Ho Chi Minh 28/02/2023
2 [Liobank] Business Development Unit Head/ Expert (level Management) Ho Chi Minh 28/02/2023
3 [Liobank] Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thẻ (cấp Quản lý/ Giám sát) Ho Chi Minh 08/03/2023
4 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Ho Chi Minh
Ninh Binh
Quang Ninh
Thai Binh
...
28/02/2023
5 HO - Nhân viên Lễ Tân Ho Chi Minh 15/02/2023
6 Kiểm soát viên - Miền Tây Kien Giang
Soc Trang
Bac Lieu
12/02/2023
7 HO - CVCC Mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
20/02/2023
8 HO - CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
20/02/2023
9 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định - QLTD Ho Chi Minh 05/02/2023
10 HO - KSV Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán Ho Chi Minh 20/02/2023
11 HO - CVCC Truyền thông, Trung tâm Marketing và Truyền thông Ho Chi Minh 20/02/2023
12 HO - Chuyên viên Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 16/02/2023
13 HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 15/02/2023
14 [Liobank] Nhân Viên/ Chuyên Viên Giao Nhận Thẻ Tín Dụng (Card Distribution Specialist) Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
15 CVCC/ CV Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 16/02/2023
16 CVCC/ CV Thúc đẩy chi tiêu thẻ - Phụ trách chương trình ưu đãi thẻ hoặc liên kết đối tác Ho Chi Minh 16/02/2023
17 Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ Ho Chi Minh 16/02/2023
18 HO - NHS - Chuyên viên Báo cáo Dữ Liệu Số (Digital Analyst Report - Digital banking center) Ho Chi Minh 28/02/2023
19 [KHĐC - OCB] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Ho Chi Minh 15/03/2023
20 Giao Dịch Viên [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 15/02/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.