Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Pháp chế, Phòng Pháp chế

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Degree
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking
 • 15/08/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tư vấn pháp luật trong hoạt động kinh doanh của OCB:
+ Tư vấn, hướng dẫn Đơn vị kinh doanh, Phòng/ Ban các thủ tục pháp lý liên quan đến phi tín dụng
+ Tư vấn, hướng dẫn việc áp dụng các quy định pháp luật, quy định nội bộ của OCB trong hoạt động của OCB
+ Xây dựng hệ thống dịch vụ tư vấn pháp luật nội bộ đáp ứng nhu cầu của toàn hệ thống của OCB
+ Hỗ trợ đào tạo pháp luật cần thiết cho các nghiệp vụ liên quan đến pháp lý (nếu cần thiết)
- Thẩm định văn bản định chế do OCB ban hành:
+ Thẩm định VBĐC phù hợp thực tế, áp dụng linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm tuân thủ quy định của NHNN, quy định pháp luật

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Luật học, Pháp lý, Pháp chế, Tài chính – Ngân hàng…
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực pháp lý, pháp chế ngân hàng.
- Đã từng đảm nhiệm vai trò Pháp lý chứng từ, Tư vấn pháp luật, Thẩm định văn bản hoặc các vị trí có liên quan.
- Nắm vững kiến thức, am hiểu các qui trình, thông tư và qui định của Luật (liên quan đến ngành Tài chính, dịch vụ Ngân hàng là lợi thế)
- Có kinh nghiệm xây dựng, soạn thảo văn bản cũng như qui định, qui trình.
- Khả năng nghiên cứu, sắp xếp khoa học, chủ động tìm hiểu kiến thức về Luật.
- Kỹ năng giao tiếp, trình bày có logic và tư duy pháp lý tốt.
- Nhanh nhẹn, nhạy bén, trung thực và chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng (Word, Excel) và khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.