Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Cộng tác viên Tuyển Dụng (phụ trách IT)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Banking, Human Resources
 • 15/08/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện công tác tuyển dụng cho các Đơn vị/Phòng ban được phân công.
 • Xây dựng, tìm kiếm và phát triển nguồn ứng viên
 • Xây dựng, thiết lập và quản lý dữ liệu đầu vào của ứng viên trên phần mềm nhân sự.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Có đam mê, định hướng trong công tác Tuyển dụng. Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng mảng IT hoặc có đam mê trong lĩnh vực IT
 • Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt: Excel, Powerpoint); ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng các phần mềm liên quan đến nhân sự.
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.