Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Truyền thông, Phòng Truyền thông

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Marketing Division, Banking, Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors
 • 31/08/2024

Job Description

 • Tổ chức sự kiện: Xây dựng kế hoạch tổ chức (ý tưởng, ngân sách, tờ trình….); Thực hiện kịch bản đường dây, kịch bản MC, các bài phát biểu trong sự kiện
 • Đề xuất tham gia và triển khai công tác liên quan đến hoạt động tài trợ
 • Nghiên cứu/ đề xuất/ hoàn tất hồ sơ tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế
 • Làm việc với các cơ quan truyền thông báo chí Quốc tế và các tổ chức khác trong việc phát triển thương hiệu
 • Xây dựng, đề xuất các hoạt động truyền thông nội bộ giúp gắn kết và phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng tài liệu giới thiệu ngân hàng  hỗ trợ công tác truyền thông, gặp gỡ khách hàng và đối tác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/ Báo chí/ Quan hệ công chúng và các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện.
 • Có kiến thức chuyên môn về Truyền thông, Báo chí, Viết bài, ...
 • Kỹ năng viết, thuyết trình, quản lý dự án, giao tiếp…
 • Thành thạo kỹ năng tiếng Anh (viết, đọc và nói)

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.