Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD Ho Chi Minh 09/07/2024
2 HO - CVCC Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 31/07/2024
3 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Dịch vụ tín dụng - Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
4 [OFB 2024] - Thực tập sinh Quan hệ khách hàng cá nhân - Đà Nẵng, Cà Mau, Quảng Nam, Kiên Giang Khanh Hoa
Kien Giang
Ca Mau
Quang Nam
Da Nang
30/06/2024
5 Hội sở - Giám đốc Vận hành và Phân tích Danh mục đầu tư, Khối KHDN CIB Ho Chi Minh 30/06/2024
6 HO - CVCC Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
7 HO - CVCC Giám sát gian lận, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/06/2024
8 [Liobank] - Head of Collection Ho Chi Minh 30/06/2024
9 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Nhân viên kho quỹ - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
10 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
11 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc/Chuyên viên tín dụng - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
12 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Kiểm soát viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
13 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
14 [Liobank] Chuyên Viên Thẩm Định (Underwriting Agent) Ho Chi Minh 30/06/2024
15 Giám đốc Chi nhánh/ PGD mở mới 2024 - Ninh Thuận, Bảo Lộc Lam Dong
Ninh Thuan
30/06/2024
16 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Ha Noi
Ho Chi Minh
31/12/2024
17 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng - Miền Đông Dong Nai
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
13/07/2024
18 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 06/07/2024
19 HO - Trưởng bộ phận/ CVCC Đầu tư giấy tờ có giá - Phòng Đầu tư Ho Chi Minh 29/06/2024
20 Giám đốc/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Tây Vinh Long
Can Tho
Long An
An Giang
Kien Giang
...
29/06/2024
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.