Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - CVCC Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
2 HO - Chuyên gia Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Ha Noi
Ho Chi Minh
31/03/2023
3 Giám đốc Phòng giao dịch Trảng Bàng - Tây Ninh Tay Ninh 03/03/2023
4 [Liobank] Chuyên Gia/ Chuyên Viên Cao Cấp Kế Toán Thẻ (cấp Quản lý/ Giám sát) Ho Chi Minh 08/03/2023
5 [CHI NHÁNH MỚI 2023] Giám đốc chi nhánh/Phòng giao dịch Ha Noi
Ho Chi Minh
Ninh Binh
Quang Ninh
Thai Binh
...
28/02/2023
6 Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định - QLTD Ho Chi Minh 05/02/2023
7 HO - KSV Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán Ho Chi Minh 20/02/2023
8 HO - Chuyên viên Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán Ho Chi Minh 16/02/2023
9 HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch Ho Chi Minh 15/02/2023
10 HO - Nhân viên/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Ho Chi Minh 28/02/2023
11 CVCC/ CV Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 16/02/2023
12 CVCC/ CV Thúc đẩy chi tiêu thẻ - Phụ trách chương trình ưu đãi thẻ hoặc liên kết đối tác Ho Chi Minh 16/02/2023
13 Trưởng bộ phận Kiểm soát giao dịch thẻ Ho Chi Minh 16/02/2023
14 [KHĐC - OCB] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Ho Chi Minh 15/03/2023
15 Giao Dịch Viên [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh 15/02/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.