Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên văn phòng Hội đồng quản trị Hồ Chí Minh 31/07/2020
2 Chuyên viên Vận hành hệ thống Core Banking Hồ Chí Minh 08/08/2020
3 Chuyên viên phát triển ứng dụng Core Banking Hồ Chí Minh 08/08/2020
4 Trưởng bộ phận Công nghệ bảo mật Hồ Chí Minh 08/08/2020
5 Chuyên viên công nghệ bảo mật (IT Security Executive) Hồ Chí Minh 08/08/2020
6 Chuyên viên Quản trị hệ thống & thiết bị lưu trữ Hồ Chí Minh 08/08/2020
7 Chuyên viên quản lý cơ sở dữ liệu (Database Administrator) Hồ Chí Minh 08/08/2020
8 Chuyên viên xử lý nợ - Trung tâm Bán lẻ Hồ Chí Minh 08/08/2020
9 Lập trình viên (.NET) - BPM Hồ Chí Minh 08/08/2020
10 Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester BPM system) Hồ Chí Minh 08/08/2020
11 Chuyên viên phê duyệt thẻ Hồ Chí Minh 08/08/2020
12 Digital Marketing Executive Hồ Chí Minh 08/08/2020
13 Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh
Bà Rịa và Vũng Tàu
Bình Dương
31/07/2020
14 QA/QC Senior Hồ Chí Minh 30/07/2020
15 Nhân viên văn phòng (Bộ phận Đại lý và đối tác) Hồ Chí Minh 29/07/2020
16 [KHĐC] Trưởng nhóm/Chuyên viên Bán hàng qua kênh doanh nghiệp Hồ Chí Minh 25/07/2020
17 [KHĐC] Giám sát Quản lý các điểm giới thiệu dịch vụ Hồ Chí Minh 25/07/2020
18 Chuyên viên kiểm soát tuân thủ phòng chống rửa tiền; Fatca Hồ Chí Minh 26/07/2020
19 [KHĐC] Chuyên viên Marketing Hồ Chí Minh 24/07/2020
20 Giám đốc thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm khu vực Hồ Chí Minh 22/07/2020
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.