Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD Hồ Chí Minh 22/08/2024
2 Cộng Tác Viên Thiết Kế - Trung Tâm Thẻ Hồ Chí Minh 22/08/2024
3 Cộng Tác Viên Sáng Tạo Nội Dung Hồ Chí Minh 22/08/2024
4 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm thẻ Hồ Chí Minh 20/08/2024
5 CV/CVCC Thẩm định giá - Toàn quốc Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Lâm Đồng
Tây Ninh
...
20/08/2024
6 Quản trị dự án - Trung tâm thẻ Hồ Chí Minh 22/08/2024
7 HO - CVCC Giám sát tuân thủ Thẩm định giá Hà Nội
Hồ Chí Minh
15/08/2024
8 HO - TBP Quản trị tuân thủ, Phòng Pháp chế và tuân thủ Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/08/2024
9 HO - Cộng tác viên Tuyển Dụng (phụ trách IT) Hồ Chí Minh 15/08/2024
10 HO - CVCC Truyền thông, Phòng Truyền thông Hồ Chí Minh 31/08/2024
11 HO - CVCC Pháp chế, Phòng Pháp chế Hồ Chí Minh 15/08/2024
12 Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản trị vận hành Thẩm định giá Hồ Chí Minh 06/08/2024
13 HO - Thực tập sinh Quan hệ nhà đầu tư IR, P. Tài chính kế hoạch Hồ Chí Minh 15/08/2024
14 [Liobank] - Head of Customer Service Hồ Chí Minh 15/08/2024
15 HO - CVCC Quản trị nợ, Khối KHDN lớn CIB Hồ Chí Minh 31/08/2024
16 HO - Giám đốc/CVCC thúc đẩy sản phẩm Kinh doanh kiều hối,ngoại hối, Khối RB Hồ Chí Minh 31/08/2024
17 HO - CVCC Thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm Phi nhân thọ, Khối bán lẻ Hồ Chí Minh 31/08/2024
18 HO - CV/CVCC quản trị hiệu suất - Khối KHDN lớn Hồ Chí Minh 31/08/2024
19 HO - CVCC Phát triển sản phẩm phi tín dụng KHDN, Khối SME Hà Nội
Hồ Chí Minh
03/08/2024
20 Hội sở - Trưởng nhóm kỹ thuật, P Hành chính quản trị Hồ Chí Minh 31/07/2024
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.