Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Quản trị dự án - Trung tâm thẻ Hồ Chí Minh 22/08/2024
2 HO - CVCC Giám sát tuân thủ phi tín dụng (Mảng Công Nghệ) Hồ Chí Minh 31/07/2024
3 IT - System Engineer & Cloud (Quản trị hệ thống & điện toán đám mây) Hồ Chí Minh 31/07/2024
4 IT - Security Engineer (An ninh thông tin) Hồ Chí Minh 31/07/2024
5 Digital Banking - Digital Data Analyst (CV/ CVCC Phân tích dữ liệu số) Hồ Chí Minh 31/07/2024
6 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên phát triển sản phẩm thẻ Hồ Chí Minh 16/08/2024
7 IT - Database Administrator (CVCC Quản trị cơ sở dữ liệu) Hồ Chí Minh 31/07/2024
8 IT - CV Hỗ trợ dịch vụ công nghệ (IT Help Desk) Hồ Chí Minh 31/07/2024
9 CV/ CV Cao cấp MIS Thẻ Hồ Chí Minh 31/07/2024
10 IT - CV/ CVCC cấp Vận hành hệ thống công nghệ (Devops) Hồ Chí Minh 26/07/2024
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.