Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/10/2022
2 HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro Hà Nội
Hồ Chí Minh
25/10/2022
3 HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN Hà Nội
Hồ Chí Minh
30/09/2022
4 Giám Đốc/Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Miền Bắc Hà Nội
Hải Phòng
Thanh Hóa
Nghệ An
18/10/2022
5 Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng - Hà Nội Hà Nội 12/10/2022
6 Giao dịch viên - Hà Nội Hà Nội 12/10/2022
7 Giao Dịch Viên - Miền Bắc Hà Nội
Ninh Bình
Hải Phòng
Nghệ An
11/10/2022
8 Chuyên viên tín dụng - Miền Bắc Hà Nội
Lạng Sơn
Ninh Bình
Hải Phòng
Quảng Ninh
...
11/10/2022
9 Kiểm soát viên - Miền Bắc Hà Nội
Ninh Bình
Hải Phòng
Thanh Hóa
Quảng Ngãi
...
18/10/2022
10 Chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm - Miền Bắc Hà Nội
Ninh Bình
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Gia Lai
...
11/10/2022
11 Chuyên viên kinh doanh Ngoại hối (Forex) - Hà Nội, Hải Phòng Hà Nội
Hải Phòng
18/10/2022
Việc làm theo địa điểm

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.