Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Ngày Hết Hạn
1 Hội sở - Giám đốc Vận hành và Phân tích Danh mục đầu tư, Khối KHDN CIB Hồ Chí Minh 30/06/2024
2 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Hà Nội
Hồ Chí Minh
31/12/2024
3 HO - CVCC Dự án ESG (ESG Specialist) Hồ Chí Minh 30/06/2024
4 IT - Junior/ Senior Data Scientist (Data Platform Transformation) Hồ Chí Minh 04/07/2024
5 HO - Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng Hồ Chí Minh 20/06/2024
6 Digital Banking - CV/ CVCC Phát Triển Sản Phẩm Số (Mảng Lending) Hồ Chí Minh 17/06/2024
7 HO - CV/ CVCC Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư Hồ Chí Minh 14/06/2024

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.