Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 HO - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối CIB Ho Chi Minh 30/11/2023
2 [Liobank] - Credit Product Manager Ho Chi Minh 31/10/2023
3 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
30/10/2023
4 [Liobank] - Customer Service Supervisor Ho Chi Minh 30/09/2023
5 Thái Bình - Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng (mảng phi tín dụng), Khối Bán lẻ Thai Binh
Nam Dinh
30/09/2023
6 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng [ Khánh Hòa, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, DakLak, Gia Lai ] DakLak
Quang Ngai
Khanh Hoa
Gia Lai
Quang Nam
...
20/10/2023
7 CVCC/ CV Thúc đẩy chi tiêu thẻ - Phụ trách chương trình ưu đãi thẻ hoặc liên kết đối tác Ho Chi Minh 19/10/2023
8 Trưởng bộ phận Hỗ trợ hoạt động thẻ Ho Chi Minh 08/10/2023
9 Giao Dịch Viên - Khu vực Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 17/10/2023
10 HO - Chuyên gia Quản lý chuyển đổi Ho Chi Minh 30/09/2023
11 HO - Chuyên gia/Giám Đốc Tư vấn tài chính doanh nghiệp Hoặc Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư - Mảng IB Ho Chi Minh 30/09/2023
12 Nhân viên kinh doanh tập sự (Khách hàng doanh nghiệp) Ho Chi Minh 31/12/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.