Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 [Liobank] - Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng (24/7) Ho Chi Minh 31/10/2023
2 [Liobank] - Credit Product Manager Ho Chi Minh 31/10/2023
3 Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng [ Hồ Chí Minh ] Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
30/10/2023
4 [Liobank] - Customer Service Supervisor Ho Chi Minh 30/09/2023
5 [Trảng Bàng, Hòa Thành - Tây Ninh] Giao dịch viên Tay Ninh 22/09/2023
6 HO - CVCC/Trưởng nhóm Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 30/09/2023
7 Hội sở - Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (TT SME Hallmark) Ho Chi Minh 31/12/2023
8 Thái Bình - Giám đốc/ Chuyên viên quan hệ khách hàng (mảng phi tín dụng), Khối Bán lẻ Thai Binh
Nam Dinh
30/09/2023
9 [Liobank] - Head of Marketing Ho Chi Minh 30/09/2023
10 Giám đốc/ Chuyên viên tín dụng [ Khánh Hòa, Quãng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, DakLak, Gia Lai ] DakLak
Quang Ngai
Khanh Hoa
Gia Lai
Quang Nam
...
20/10/2023
11 Digital Banking - Chuyên viên cao cấp Khai thác khách hàng Omni Ho Chi Minh 19/10/2023
12 CVCC/ CV Thúc đẩy chi tiêu thẻ - Phụ trách chương trình ưu đãi thẻ hoặc liên kết đối tác Ho Chi Minh 19/10/2023
13 Chuyên Viên Dịch Vụ Tín Dụng [ Gia Lai, Khánh Hòa ] Khanh Hoa
Gia Lai
17/10/2023
14 HO - CV/ CVCC Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư Ho Chi Minh 30/09/2023
15 Giao Dịch Viên - Đông Nam Bộ Binh Thuan 15/10/2023
16 HO - Phó phòng Định chế tài chính Ho Chi Minh 30/09/2023
17 HO - Phó phòng Định chế tài chính Ho Chi Minh 30/09/2023
18 [Lio Bank] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Inbound 24/7 Ho Chi Minh 30/09/2023
19 Chuyên viên cao cấp Phê duyệt thẻ Ho Chi Minh 24/09/2023
20 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Ho Chi Minh 22/09/2023
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.