Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Hội sở - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 31/10/2022
2 Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau Kien Giang
Ca Mau
Hau Giang
27/10/2022
3 HO - Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng Ho Chi Minh 31/10/2022
4 Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Sản Phẩm Thẻ Ho Chi Minh 26/10/2022
5 HO - Chuyên gia Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 20/10/2022
6 HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN Ha Noi
Ho Chi Minh
30/09/2022
7 HO - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 30/09/2022
8 [KHDC] Trưởng nhóm Kinh doanh qua Điện thoại Ho Chi Minh
An Giang
30/11/2022
9 [KHDC] Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Ho Chi Minh 25/10/2022
10 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Xử lý yêu cầu Thẻ Ho Chi Minh 21/10/2022
11 Giao Dịch Viên - Miền Đông Dong Nai
Binh Thuan
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
21/10/2022
12 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân [ Miền Đông Nam Bộ ] Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Central Highlands
21/10/2022
13 Kiểm Soát Viên [ Quảng Nam - Đà Nẵng ] Quang Nam
Da Nang
15/10/2022
14 Giao Dịch Viên - Quãng Nam [ TP. Tam kỳ ] Quang Nam 30/09/2022
15 Giao Dịch Viên - HCM [ Thủ Đức, Quận 2 ] Ho Chi Minh 15/10/2022
16 [KHĐC] Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Ho Chi Minh 05/10/2022
17 Giao Dịch Viên - Miền Bắc Ha Noi
Ninh Binh
Hai Phong
Nghe An
11/10/2022
18 HO - Chuyên Viên Định Chế Tài Chính Phi Ngân Hàng Ho Chi Minh 18/10/2022
19 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - Khu vực Đông Nam Bộ Dong Nai
Ba Ria - Vung Tau
Tay Ninh
Binh Duong
Central Highlands
11/10/2022
20 Giao Dịch Viên - Miền Tây Long An
An Giang
Kien Giang
Soc Trang
Hau Giang
18/10/2022
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.