Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Expired Date
1 Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp SME (Đà Nẵng) Da Nang 01/08/2024
2 NV/CV Dịch vụ Tín dụng Da Nang 31/08/2024
3 NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ HIỆN TRƯỜNG Ho Chi Minh
Dong Thap
Can Tho
Long An
Tien Giang
...
31/07/2024
4 Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7 Ho Chi Minh 15/07/2024
5 Chuyên viên/ Giám đốc Tín dụng (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Bình Định) Thua Thien Hue
Quang Ngai
Binh Dinh
Quang Nam
Da Nang
31/07/2024
6 [CHI NHÁNH MỚI 2024] Giao dịch viên - Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Bình, Đắk Nông, Ninh Thuận Ha Noi
Lao Cai
Ninh Binh
Quang Binh
Binh Dinh
...
30/06/2024
7 Nhân viên Thu hồi nợ qua điện thoại (nhóm nợ) Ho Chi Minh 24/05/2024
8 HO - CVCC Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro Ho Chi Minh 31/05/2024
9 Chuyên viên quan hệ khách hàng - FX [ Hồ Chí Minh - Quận 2 ] Ho Chi Minh 19/06/2024
10 Chuyên viên/Nhân viên Tư vấn chăm sóc khách hàng Thẻ Ho Chi Minh 16/06/2024
11 CVCC/ CV Thúc đẩy chi tiêu thẻ - Phụ trách chương trình ưu đãi thẻ hoặc liên kết đối tác Ho Chi Minh 16/06/2024
12 Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên Phát triển đối tác thẻ Ho Chi Minh 16/06/2024
13 Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Trải nghiệm thẻ Ho Chi Minh 16/06/2024
14 HO - CV/ CVCC Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư Ho Chi Minh 14/06/2024
15 [Liobank] - Chuyên viên Thu hồi nợ hiện trường (Miền Bắc) Ha Noi 06/06/2024
16 Nhân viên/ Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân - [ Khánh Hòa, Đà Lạt, ] Khanh Hoa
Lam Dong
01/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.