Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Digital Banking

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Banking, Finance / Investment
 • 1
 • 31/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nghiên cứu, phát triển mới và điều chỉnh các sản phẩm số qua việc nghiên cứu và khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu của khách hàng và khả năng đáp ứng của hệ thống OCB (OCB OMNI, T24...).  
 • Quản lý, theo dõi, báo cáo các sản phẩm số sau khi triển khai    
 • Xây dựng và triển khai, đánh giá hiệu quả của các chương trình hỗ trợ/ thúc đẩy bán hàng như chương trình khuyến mại, thưởng kinh doanh và các chương trình hỗ trợ bán hàng khác để cung cấp đầy đủ kiến thức và các công cụ hỗ trợ việc bán hàng cho các sản phẩm số 
 • Xây dựng và quản trị chính sách cho theo từng nhóm đối tượng khách hàng phù hợp với mục tiêu của OCB
 • Nghiên cứu xây dựng các Quy trình, Hướng dẫn nghiệp vụ… hỗ trợ cho sản phẩm nhằm tham mưu cho Giám đốc Ban phát triển ngân hàng số các đề xuất thay đổi nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
 • Đào tạo, hỗ trợ đơn vị kinh doanh triển khai, xử lý vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của Đơn vị kinh doanh liên quan đến các sản phẩm số
 • Phối hợp với các Phòng/ Ban nghiệp vụ để nâng cao chất lượng/ hiệu quả sản phẩm
 • Thực hiện các công việc được giao khác của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế/ Ngân hàng hoặc các ngành có liên quan.
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm về phát triển sản phẩm số trong lĩnh vực ngân hàng.
 • Tiếng Anh giao tiếp + Tin học văn phòng
 • Sáng tạo, logic và đam mê kinh doanh
 • Kiến thức về tài chính tiêu dùng
 • Kiến thức về pháp luật
 • Kiến thức về kinh doanh thương mại bán lẻ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.