Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division, Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 05/10/2022

Job Description

 • Thực hiện kiểm soát tuân thủ tại các đơn vị thuộc Khối KHĐC. Phát hiện kịp thời các sai sót để đưa ra các khuyến nghị, giải pháp khắc phục
 • Đánh giá, nhận diện và cảnh báo các rủi ro hoạt động có thể phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình tại Khối KHĐC
 • Tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng ngừa, khắc phục những rủi ro đã được cảnh báo của các Phòng ban tại Khối 
 • Thực hiện kiểm soát rủi ro hoạt động theo các quy định của OCB
 • Báo cáo các tổn thất định kỳ/ báo cáo các vi phạm nghiêm trọng nhằm đảm bảo hoạt động của Khối KHĐC an toàn và hiệu quả
 •  Nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
 • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ.
 • Am hiểu kiến thức về dịch vụ sản phẩm, quy trình nghiệp vụ tài chính ngân hàng (tín dụng, tín chấp), kiến thức luật liên quan,...
 • Khả năng hành văn, trình bày tốt.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.
 • Tin học ứng dụng văn phòng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.