Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Chuyên Viên Xử Lý Tra Soát Và Quản Trị Rủi Ro Thẻ (MET Chargeback)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Security, Law / Legal Services, Banking
 • 31/01/2023

Job Description

- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

- Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

- Thực hiện hoạt động xử lý tranh chấp và truy đòi bồi hoàn với các Ngân hàng, tổ chức Thẻ quốc tế và các bên liên quan trong quá trình vận hành Thẻ.

- Thực hiện về hoạt động tra soát khiếu nại và tranh chấp trong quá trình sử dụng Thẻ của chủ Thẻ và của đơn vị chấp nhận Thẻ trên các phần mềm và các trang web của các tổ chức Thẻ.

- Thực hiện cùng các bên liên quan giải quyết các vấn đề liên quan đến giả mạo rủi ro bảo mật an ninh Thẻ.

- Thực hiện nghiệp vụ xử lý tranh chấp và truy đòi bồi hoàn theo đúng quy định của tổ chức thẻ quốc tế

- Hoàn thành KPIs được giao từng thời kỳ về Xử lý tra soát và Quản trị rủi ro Thẻ

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm hoặc Giám đốc bộ phận.

* Thời gian làm việc: Giờ hành chính: Từ 9h00 - 18h00 (Từ thứ 2 đến thứ 6)

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học thuộc các khối ngành Ngân hàng/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành cùng với kinh nghiệm liên quan
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh toán đối soát thẻ nội địa , thẻ quốc tế.
 • Có kỹ năng đưa ra quyết định trong quá trình xác minh điều tra
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt với các bộ phận liên quan
 • Có kỹ năng báo cáo và quan sát xuất sắc
 • Cẩn thận, chú ý chi tiết, có kỹ năng tổ chức quản lý công việc và đa nhiệm trong môi trường nhịp độ nhanh
 • Có khả năng làm việc trong môi trường nói tiếng Anh chuyên nghiệp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.