Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Giám Sát Giao Nhận Thẻ Tín Dụng (Card Distribution Supervisor)

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Unskilled Workers, Banking
 • 1
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Điều phối việc giao thẻ hàng ngày của nhóm giao thẻ tín dụng.
 • Đào tạo và hướng dẫn hội nhập cho nhân viên giao nhận mới.
 • Quản lý lịch trình giao nhận
 • Tương tác với Trung tâm Vận hành về các các vấn đề đối soát hồ sơ và thông tin khách hàng.
 • Quản lý công việc chung của nhóm và các yêu cầu công việc giao thẻ
 • Hỗ trợ cho các bạn nhân viên giao nhận khi cần
 • Giám sát và theo sát kết quả + chỉ tiêu công việc của nhóm

Thời gian làm việc: theo ca, 6 tiếng/ ca + 6 ca/ tuần (trong khung thời gian từ 9h sáng đến 7h tối)

Địa điểm làm việc: Hà Nội

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm điều phối công việc giao nhận tại Tổng đài hoặc qua điện thoại 
 • Có tiếng Anh (trung cấp) là một lợi thế
 • Có trách nhiệm, cần cù, tổ chức công việc tốt
 • Có khả năng làm việc với hệ thống dữ liệu lớn, cẩn thận & chi tiết
 • Đặt khách hàng làm trọng tâm, lịch sự, chịu áp lực tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.