Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Phó Giám Đốc/ Giám Đốc Trung Tâm Vận Hành Dự án Fintech Thẻ Tín Dụng (Head of Operations)

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, Finance / Investment
 • 15/01/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Hoạch định chiến lược phát triển: Đề xuất kế hoạch, định hướng, chiến lược phát triển cho hiện tại và tương lai giúp dự án ổn định và phát triển mạnh mẽ, bền vững;
 • Tham gia tổ chức, quản lý thực hiện chiến lược: Trực tiếp tham gia thực hiện kế hoạch, định hướng chiến lược. Chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát triển khai và xử lý các tình huống phát sinh;
 • Quản lý tài chính: Giám sát chi phí và lập ngân sách để hỗ trợ tối ưu hóa chi phí và lợi ích;
 • Đàm phán với đối tác chiến lược: Chịu trách nhiệm quản lý liên hệ, giao tiếp, đàm phán cùng các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng và các bên liên quan khác.
 • Đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định của Trung tâm điều hành
 • Đảm bảo tất cả các đơn vị của Trung tâm điều hành đều đáp ứng các KPI đã được phê duyệt

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên. Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành Kinh tế liên quan.
 • 3+ năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Vận hành Thẻ, Ngân hàng, Tài chính...
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt (làm việc với đối tác Fintech nước ngoài)
 • Khả năng quản lý nhóm lớn/ con người chuyên nghiệp
 • Khả năng tư duy logic, nhạy bén con số và nhận định tốt
 • Khả năng làm việc môi trường áp lực cao.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng thảo luận, trao đổi và chia sẽ kiến thức kinh nghiệm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.