Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[KHĐC] Trưởng Bộ Phận/ CVCC Quản Lý Dự Án Fintech (Senior Project Management Officer/ Manager)

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking, Executive management, Finance / Investment
 • 1
 • 08/01/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, điều phối các dự án tại Khối Khách hàng Đại chúng
 • Giám sát và đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện triển khai các dự án theo yêu cầu của Giám đốc Khối.
 • Triển khai và giám sát nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ
 • Thực hiện quy trình phát triển và thay đổi phần mềm tại Khối
 • Tiếp nhận các yêu cầu thay đổi hệ thống từ các phòng nghiệp vụ (user)
 • Thực hiện phỏng vấn các nội dung thay đổi với user và đánh giá khả năng thực hiện yêu cầu với CNTT
 • Phối hợp với user viết tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ
 • Thực hiện, phối hợp với user kiểm thử hệ thống và nghiệm thu
 • Tham gia xây dựng quy trình, quy định về quản lý dự án, phát triển phần mềm
 • Lập các báo cáo có liên quan theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, CNTT
 • 02-03 năm kinh nghiệm quàn lý dự án trong lĩnh lĩnh vực tài chính, ngân hàng, CNTT
 • Tiếng Anh giao tiếp (tương tác với expat stakeholder)
 • Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng phần mềm quản lý dự án (MS Project, Jira…)
 • Tác phong chuyên nghiệp
 • Khả năng giao tiếp, diễn đạt và tóm tắt vấn đề tốt
 • Cẩn thận, tỉ mỉ

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.