Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Liobank] - Chuyên Viên Thẩm Định Tín Dụng (24/7)

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Personal and Financial Service Division, Other, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

• Xác minh thông tin khách hàng và so sánh với đầu ra OCR.
• Xác minh tính chính xác của thông tin và chỉnh sửa nếu phát hiện sai sót.
• Kiểm tra tài liệu để đảm bảo rằng thông tin là chính xác và tuân thủ
• Đánh giá tình hình tài chính hiện tại của khách hàng đang đăng ký mở thẻ tín dụng bằng cách sử dụng dữ liệu hiển thị trong hệ thống.
• Phân tích, chủ động và phán đoán để đưa ra quyết định tốt về hạn mức thẻ tín dụng dựa trên khả năng chi trả.
• Đưa ra các đánh giá và đề xuất tín dụng cho các yêu cầu thẻ tín dụng mới và hiện có đồng thời giảm thiểu mọi rủi ro tín dụng, gian lận, rủi ro về quy định và hành vi.
• Đảm bảo tất cả các thủ tục và kiểm soát nội bộ được tuân thủ, giảm thiểu gian lận, thất thoát và nợ khó đòi.
• Phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ để ngăn chặn các tình huống lừa đảo có thể xảy ra.
• Xác định và xác minh danh tính của khách hàng và các bên liên quan, đồng thời thực hiện sàng lọc tên, để kiểm tra mọi tin tức bất lợi và đánh giá rủi ro AML khi thích hợp

Job Requirement

• Bằng cử nhân/bằng đại học hoặc kinh nghiệm tương đương
• Yêu cầu kinh nghiệm liên quan
• Có kinh nghiệm trong hoạt động tín dụng hoặc vị trí tương tự có kiến ​​thức về quy trình, thủ tục và hệ thống.
• Kỹ năng vi tính thành thạo, tập trung vào Microsoft Office, Microsoft Project và Windows domain.
• Khả năng làm việc trong môi trường định hướng theo nhóm

Có thể xoay ca (có ca đêm)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.