Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Liobank] Kế Toán Thẻ

 • Ho Chi Minh (Binh Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • 31/05/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các công việc hạch toán và đối soát tài khoản liên quan đến hoạt động thẻ: 

 • Thực hiện hạch toán, đối chiếu, kiểm soát tài khoản liên quan đến thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ/ATM, các tổ chức thẻ và đối tác liên kết
 • Quản lý chung chi phí và ngân sách liên quan đến hoạt động thẻ theo phân công từng thời kỳ
 • Thực hiện: Lập báo cáo số liệu liên quan đến các tài khoản kế toán thẻ

Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng/ Bộ phận

 • Thực hiện xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận
 • Thực hiện phân tích, đánh giá các rủi ro phát sinh thuộc về vận hành của Bộ phận
 • Triển khai thực hiện, giám sát các báo cáo liên quan đến hoạt động của Bộ phận
 • Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm liên quan đến vị trí công việc
 • Biết và am hiểu các nguyên tắc kế toán, thành thạo tin học văn phòng
 • Chịu khó, trung thực, khả năng làm việc độc lập

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.