Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định (KHDN) - QLTD

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 09/07/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác tái thẩm định/ thẩm định lại tín dụng đối với các hồ sơ tín dụng vượt mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt của ĐVKD theo Quy định của OCB tại từng thời kỳ
- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, tái thẩm định/ thẩm định lại và đề xuất ý kiến (đồng ý hoặc từ chối) đối với các nội dung đề nghị phê duyệt tín dụng của ĐVKD trên Tờ trình tín dụng
- Thực hiện công tác giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung và điều kiện phê duyệt tín dụng của các Cấp phê duyệt tín dụng tại Hội sở
2. Thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng
- Thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn ĐVKD trong công tác đánh giá khách hàng và trình hồ sơ tín dụng
- Thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Trung tâm và Phòng
- Thực hiện công tác thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng
- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
3. Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định
4. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Luật,...; có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, thẩm định hoặc tái thẩm định tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tái thẩm định hoặc vị trí quan hệ khách hàng KHDN lớn tại các tổ chức tín dụng khác
- Hiểu và nắm vững các Quy chế, Quy trình nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng.
- Hiểu biết về pháp luật, tài chính - ngân hàng, kiến thức chung về kinh tế, thị trường, các ngành nghề kinh doanh, đặc điểm của các đối tượng Khách hàng.
- Có khả năng thẩm định khách hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng.

*Yêu cầu khác:

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt
- Chịu được áp lực công việc cao, quản lý thời gian hiệu quả
- Có khả năng lập luận và phản biện
- Cẩn thận, có óc quan sát, phân tích, đánh giá tốt
- Có kỹ năng phê duyệt và ra quyết định
- Khách quan, không bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, đạo đức nghề nghiệp tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.