Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát chất lượng thẩm định giá QLTD

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 2
 • 15/10/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện kiểm soát chất lượng thẩm định giá tại OCB

- Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ và công ty thẩm định giá bên ngoài; Thẩm định giá độc lập trước hoặc sau khi cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;

- Thực hiện đánh giá, thẩm định và đề xuất các Công ty đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ thẩm định giá độc lập cho OCB;

- Đầu mối tiếp nhận đề xuất thẩm định giá độc lập của các đơn vị kinh doanh để chỉ định đơn vị thẩm định giá độc lập trong danh sách được OCB chấp nhận.

2. Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Thẩm định giá, Tài chính ngân hàng, Luật,...

- Có kiến thức chuyên sâu về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng

- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy định tín dụng ngân hàng

- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, đề xuất các phương án thực hiện

- Thành thạo tin học văn phòng

- Chủ động, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.