Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và Cải tiến chất lượng - HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 12/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng xử lý hồ sơ thuộc Khối;
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng định kỳ hoặc theo yêu cầu cấp lãnh đạo
- Thực hiện giám sát thời gian xử lý hồ sơ tín dụng định kỳ hoặc theo yêu cầu cấp lãnh đạo
- Đầu mối tiếp nhận các phản hồi từ các đơn vị kinh doanh về chất lượng xử lý hồ sơ tín dụng và phối hợp các Phòng ban xử lý
2. Thực hiện công tác giám sát và cải tiến chất lượng vận thuộc Khối
- Thực hiện triển khai các giải pháp cải tiến chất lượng đã được phê duyệt hoặc theo yêu cầu cấp cấp lãnh đạo
- Giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch hành động, các dự án cải tiến
3. Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên
- Thực hiện giám sát các chỉ tiêu năng suất, định biên, chi phí các đơn vị thuộc Khối
- Thực hiện phối hợp  xây dựng chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện cho các đơn vị, nhân sự thuộc Khối
- Thực hiện xây dựng, quản lý báo cáo/công cụ phục vụ công tác quản lý của Khối
- Thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp lãnh đạo

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí Thẩm định tín dụng/Tái thẩm định/Xử lý giao dịch tín dụng/Kiểm soát giải ngân trong Ngân hàng hoặc các Tổ chức tín dụng
- Có hiểu biết chuyên sâu về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, quy trình, quy định tín dụng ngân hàng
- Có hiểu biết về tình hình kinh tế, xã hội, pháp luật
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến Quản lý dự án/Business Analyst/Project Analyst; có khả năng xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo chuyên sâu
- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.