Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên/Chuyên viên cao cấp Tái Thẩm Định

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

a. Công tác tái thẩm định & trình phê duyệt tín dụng
b. Tái thẩm định độc lập, cẩn thận và khách quan, tuân thủ quy trình nghiệp vụ tái thẩm định, các quy định
của OCB và Pháp luật.
c. Trực tiếp trình hồ sơ lên Cấp phê duyệt hoặc tham dự họp UBTD/HĐTD để trình bày hồ sơ
d. Trực tiếp trả lời các thắc mắc liên quan đến hồ sơ tái thẩm định do mình xử lý theo sự phân công hoặc ủy
quyền của Giám đốc/TP TTĐ
e. Yêu cầu cán bộ nhân viên các Đơn vị kinh doanh giải trình các thông tin, tài liệu, số liệu, tình hình ở dạng
“sự kiện” hoặc “khẳng định” liên quan đến các khoản cấp tín dụng.
f. Trường hợp cần thiết, đề xuất gặp gỡ khách hàng hoặc đến thăm nơi làm việc, nhà máy, cơ sở sản xuất…
cùng với Đơn vị kinh doanh để có đánh giá độc lập về các khoản đề xuất cấp tín dụng.
g. Trực tiếp tổng hợp báo cáo về số lượng và tiến độ xử lý hồ sơ tái thẩm định được phân công
h. Tham gia góp ý và đề xuất cải tiến Quy trình, mẫu biểu liên quan đến công tác tái thẩm định.
i. Tham gia góp ý về các sản phẩm, quy trình liên quan đến tín dụng của các phòng ban khác trong toàn hệ
thống khi được yêu cầu.
j. Thay mặt TP Tái thẩm định hoặc theo ủy quyền đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ các Đơn vị
kinh doanh, Phòng/Ban nghiệp vụ có liên quan trên toàn hệ thống.
k. Yêu cầu các đơn vị, bộ phận liên quan hỗ trợ đáp ứng điều kiện làm việc, bao gồm nguồn nhân lực, thông
tin, cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ hỗ trợ khác.
l. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Phòng TTĐ

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng mảng Khách hàng Doanh nghiệp, thẩm định/tái thẩm định tín dụng hoặc phê duyệt tín dụng trong các tổ chức tín dụng
- Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, thẩm định hoặc tái thẩm định tín dụng.
- Hiểu biết về: Pháp luật, xã hội, nền kinh tế của Việt Nam; thị trường, các ngành
nghề, đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm của các đối tượng Khách hàng;
- Có khả năng cập nhật, thu thập, xử lý các thông tin liên quan đến Khách hàng, lĩnh
vực ngành nghề, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quy định Pháp luật liên quan để phục vụ công
tác tái thẩm định
- Có khả năng thẩm định khách hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng
Các yêu cầu khác:
- Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
- Có khả năng giao tiếp và kỹ năng trình bày tốt
- Phục vụ các khách hàng nội bộ với thái độ hoà nhã và hợp tác

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.