Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Giám đốc Phê duyệt tín dụng - Hồ Chí Minh & Hà Nội

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Commercial Banking Division, Banking
 • 15/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác phê duyệt tín dụng trong mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt được giao                                    
- Thực hiện công tác tiếp nhận, kiểm tra, tái thẩm định/ thẩm định lại, phê duyệt (đồng ý hoặc từ chối) khoản tín dụng trên cơ sở các thông tin và nội dung đề nghị phê duyệt của ĐVKD trên Tờ trình cấp tín dụng                                    
- Thực hiện công tác soạn thảo Biên bản/Thông báo để gửi kết quả phê duyệt cho ĐVKD và các Phòng/Ban liên quan theo quy định                                    
- Thực hiện công tác giải đáp các vướng mắc liên quan đến nội dung và điều kiện phê duyệt tín dụng trong mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt được giao
- Thực hiện công tác hỗ trợ tái thẩm định/ thẩm định lại đối với các hồ sơ tín dụng vượt mức phán quyết và thẩm quyền phê duyệt của ĐVKD theo Quy định của OCB tại từng thời kỳ
2. Hỗ trợ thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng                                    
- Thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn ĐVKD trong công tác đánh giá khách hàng và trình hồ sơ đề nghị phê duyệt tín dụng                                    
- Hỗ trợ thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng                                    
- Hỗ trợ thực hiện công tác thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì                                    
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng
- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động   
3. Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định                                    
4. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định                                    
5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên   

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế/Ngân hàng/Tài chính,...
- Tối thiểu 1-3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương hoặc ưu tiên có kinh nghiệm tín dụng cá nhân, QHKH doanh nghiệp
- Có kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng, thẩm định hoặc tái thẩm định tín dụng
- Hiểu và nắm vững các Quy chế, Quy trình nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng
- Hiểu biết về pháp luật,  tài chính - ngân hàng, kiến thức chung về kinh tế, thị trường, các ngành nghề kinh doanh, đặc điểm của các đối tượng Khách hàng.
- Có kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng
- Có khả năng thẩm định khách hàng, phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá và thẩm định về dự án đầu tư, phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tiền vay của Khách hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.