Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Kiểm soát chất lượng định giá

 • Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh, Can Tho
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 02/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Trực tiếp/gián tiếp kiểm soát chất lượng thẩm định tài sản định kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong nội bộ và Công ty thẩm đinh giá độc lập được phân công                                    
- Trực tiếp/gián tiếp xử lý khiếu nại liên quan đến hoạt động thẩm định giá thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền được phân công                                    
- Thực hiện lập báo cáo và gửi kết quả báo cáo đánh giá vấn đề cụ thể theo phân định trách nhiệm cá nhân và đơn vị liên quan đối với các trường hợp vi phạm đó (nếu có)                                    
- Thực hiện việc nhận diện và đề xuất các khuyến nghị, cảnh báo rủi ro, đối với tài sản bảo đảm tại OCB                                    
- Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trường giá cả tài sản, thực hiện công tác xác định giá tài sản trong hệ thống OCB theo yêu cầu                                    
- Thực hiện việc xây dựng và quản lý khung giá đối với tài sản bảo đảm, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu (database) đối với tài sản bảo đảm                                    
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định                                    
- Hỗ trợ thực hiện việc xây dựng quy định, công cụ để xác định giá trị tài sản bảo đảm theo giá thị trường tại OCB
- Các công vệc khác do lãnh đạo phân công

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Thẩm định giá, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật, Kinh tế
- Có 1-3 năm kinh nghiệm mảng Thẩm định giá hoặc vị trí tương đương
- Cẩn thận, tuân thủ kỷ luật và nhạy bén trong xử lý công việc
- Độc lập, khách quan, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và soạn thảo văn bản tốt
- Chịu được áp lực và khả năng làm việc độc lập tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.