Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên/Nhân viên Xử lý giao dịch tín dụng doanh nghiệp - Hội sở

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Commercial Banking Division, Entry Level / Internship, Banking
 • 4
 • 17/10/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện công tác kiểm soát hồ sơ xử lý giao dịch tín dụng (XLGDTD) của Khách hàng doanh nghiệp tại OCB
- Thực hiện công tác kiểm soát tính đầy đủ của danh mục hồ sơ tín dụng
- Thực hiện công tác kiểm soát nội dung hồ sơ tín dụng, đảm bảo đúng với nội dung của phê duyệt, sản phẩm
- Thực hiện công tác kiểm tra việc tuân thủ đúng hạn mức phán quyết cấp tín dụng của ĐVKD
- Thực hiện công tác soạn thảo văn kiện tín dụng tuân thủ nội dung phê duyệt tín dụng và các quy định của OCB trong từng thời kỳ
- Thực hiện công tác nhập và duyệt các bút toán hạch toán/điều chỉnh trên chương trình T24
2. Thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng
- Thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng
- Hỗ trợ thực hiện công tác thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ và quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng
- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế,...
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm hoặc kinh nghiệm liên quan đến tài chính tín dụng doanh nghiệp trong các tổ chức tài chính, ngân hàng
- Am hiểu nghiệp vụ và các sản phẩm ngân hàng, có kiến thức pháp luật liên quan
- Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, khả năng chịu được áp lực công việc cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.