Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên quan hệ khách hàng - FX [ Hồ Chí Minh - Quận 2 ]

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 4 Years
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division, Banking, Transaction Banking Division, Consulting
 • 19/06/2024

Job Description

1. Triển khai thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế:
- Xây dựng tập khách hàng có nhu cầu chuyển tiền quốc tế. 
- Phát triển đối tác là cá nhân/tổ chức giới thiệu khách hàng tiềm năng có nhu cầu chuyển tiền quốc tế. 
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chính xác các giao dịch liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế tại đơn vị kinh doanh phụ trách
- Liên lạc, hỗ trợ, phối hợp với Khách hàng, các Phòng/Ban khi cần thiết trong quá trình thực hiện giao dịch
- Theo dõi, tập hợp lưu trữ các hồ sơ Chuyển tiền quốc tế theo đúng quy định của OCB;
- Tư vấn cho Khách hàng về các vấn đề liên quan đến chuyển tiền quốc tế
- Đề xuất cải tiến các ứng dụng, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phần mềm để nâng cao hiệu quả thực hiện chuyển tiền quốc tế của OCB
- Thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy định của OCB và pháp luật

2. Thực hiện bán chéo các sản phẩm ngân hàng liên quan
- Thực hiện bán chéo các sản phẩm ngân hàng liên quan: huy động, thẻ tín dụng, bảo hiểm…

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OCB.

Job Requirement

1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TTQT.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo

2. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng
- Am hiểu kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế.
- Hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực chuyển tiền quốc tế.
- Kỹ năng:
  + Thực hiện tốt công việc;
  + Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;
  + Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;
  + Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;
  + Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.