Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Vận Hành Số - Digital banking

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Banking, IT and Operation Division
 • 30/03/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và vận hành các chương trình thúc đẩy, thi đua, chương trình chung của NHS phục vụ cho kinh doanh và vận hành của NHS
- Xây dựng và vận hành các tính năng liên quan đến sản phẩm/cải tiến sản phẩm/quy trình vận hành khác
- Trực tiếp vận hành các hoạt động cung ứng SPDV cho KH bao gồm thủ tục, hồ sơ, KYC…cho tất cả các SPDV trên nền tảng online
- Phụ trách vận hành dịch vụ tài khoản:
+ Dịch vụ KYC cho KH mở tài khoản OCB OMNI mới
+ Phát triển lực lượng F2F KYC đáp ứng nhu cầu kinh doanh của các sản phẩm liên quan
+ Các dịch vụ liên quan đến tài khoản như đăng ký, thay đổi thông tin...
- Phụ trách vận hành các dịch vụ liên quan đến dịch vụ thanh toán của KH
- Phụ trách vận hành các quy trình hợp tác với các đối tác cung ứng SPDV như đâu tư, bảo hiểm...
- Phu trách xây dựng và triển khai các hoạt động vận hành liên quan đến SPDV do Bussiness (product) Owner quản lý và đề xuất
- Phối hợp với các phòng ban thực hiện kế hoạch, dự án đề ra để hoàn thành các mục tiêu của cá nhân và mục tiêu chung của Trung tâm
- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển cá nhân và nhóm
Nâng cao kiến thức, nhận thức về bản thân, xây dựng và làm mới hình ảnh cá nhân
Hướng dẫn, đào tạo giúp đồng nghiệp phát huy thế mạnh thông qua những kế hoạch đào tạo và phát triển dài hạn. Đưa ra hướng dẫn thích hợp và giám sát thực hiện
- Liên tục đo lường hiệu quả và rà soát việc triển khai các kế hoạch phát triển hoặc kinh doanh sản phẩm, điều chỉnh và thực thi, đề xuất các hành động thay đổi cần thiết để nâng cao hiệu quả
- Xây dựng và thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Ngoại thương.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
 • Khả năng giao tiếp phối hợp tốt với các phòng ban và đơn vị.
 • Yêu thích công nghệ, số hóa.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.