Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Xây dựng chính sách Thẩm định giá - HCM

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 02/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện xây dựng và tư vấn các văn bản liên quan tới công tác thẩm định nhằm đảm bảo tính liên tục vận hành trong Trung tâm theo theo chủ trương của Ban điều hành OCB và phù hợp với các quy định của Pháp luật                                    
- Tổng hợp góp ý các văn bản trong nội bộ Phòng và các đơn vị liên quan tới chính sách Thẩm định giá                                    
- Phối hợp với với các Bộ phận trong Phòng, Đơn vị liên kết để triển khai thực hiện chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của nhân sự thực hiện thẩm định của Bộ phận                                    
- Phối hợp triển khai chương trình đào tạo nhân viên theo kế hoạch được Trưởng phòng Thẩm định giá phê duyệt                                    
- Tiếp nhận, xử lý khiếu nại đối với các vấn đề phát sinh về mặt nghiệp vụ tại địa bàn được phân công.                                    
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Thẩm định giá, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Luật, Kinh tế
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm mảng Thẩm định giá hoặc vị trí tương đương
- Cẩn thận, tuân thủ kỷ luật và nhạy bén trong xử lý công việc
- Độc lập, khách quan, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và soạn thảo văn bản tốt
- Chịu được áp lực và khả năng làm việc độc lập tốt
- Có kỹ năng soạn thảo văn bản, đào tạo/ nghiệp vụ sư phạm

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.