Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CV/CVCC Vận hành hệ thống - Trung tâm Xử lý giao dịch tín dụng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Banking
 • 10/06/2024

Job Description

1. Quản trị và vận hành nền tảng số của Trung tâm Xử lý giao dịch tín dụng - Khối Vận hành (hệ thống hạch toán T24, Quản trị quy trình nghiệp vụ - BPM...)
- Quản trị hoạt động hàng ngày của các nền tảng số thuộc khối
- Xử lý lỗi, đảm bảo vận hành được ổn định và thông suốt

2. Tiếp nhận, phân tích, đề xuất các yêu cầu về phát triển, cải tiến các nền tảng số hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu vận hành tín dụng, phục vụ khách hàng bên ngoài và tác nghiệp nội bộ OCB
- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các thay đổi trong quy định/quy trình nghiệp vụ và nhu cầu sử dụng nền tảng từ khách hàng và đơn vị kinh doanh
- Đánh giá tính đáp ứng của hệ thống so với những thay đổi của quy trình/quy định nghiệp vụ, nhu cầu của người dùng, để có các khuyến nghị vận hành/cải tiến phù hợp
- Tiếp nhận triển khai, hoặc đề xuất các ý tưởng cải tiến hệ thống hiện có, phát triển các ý tưởng mới, nền tảng mới phù hợp với nhu cầu vận hành tín dụng

3. Phối hợp với Khối công nghệ trong quá trình phân tích, phát triển và triển khai giải pháp
- Phân tích nghiệp vụ: tiếp nhận yêu cầu, mô tả tài liệu BRD.
- Phối hợp với các bên liên quan để hoàn thành triển khai phân hệ, chức năng, tính năng: xây dựng, kiểm thử, nghiệm thu

4. Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc, hướng dẫn user trong quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ
- Theo dõi số liệu sử dụng
- Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn người dùng

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

 

Job Requirement

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong tổ chức tài chính - ngân hàng.
- Có kiến thức về tín dụng, quy trình tín dụng; kiến thức về pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
- Có hiểu biết và có kỹ năng về phân tích nghiệp vụ (business analysis): thu thập yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, yêu cầu về hệ thống, viết tài liệu.
- Có kinh nghiệm về vận hành tín dụng (dịch vụ tín dụng/ hỗ trợ tín dụng/xử lý tín dụng...), hoặc phát triển hệ thống công nghệ là một lợi thế.
- Sử dụng thành thạo MS Office và một trong các phần mềm Visio, draw.io, Figma, Miro.
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, kỹ năng thuyết minh, trình bày tốt; khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.