Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Digital Banking - Trưởng bộ phận/ Trưởng nhóm Khai thác đối tác và HST

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Personal and Financial Service Division, Marketing Division, Banking, Advertising / PR / Communications, Statistics, IT and Operation Division
 • 30/06/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Phòng Đối tác & Hệ sinh thái trực thuộc TT. Ngân Hàng Số có nhiệm vụ phối hợp với các bộ phận liên quan như Phòng Quản lý kinh doanh, Phòng Phân tích dữ liệu, Phòng Marketing, Khối Công nghệ,... triển khai chương trình hợp tác marketing nhằm gia tăng số lượng người dùng Ngân hàng số thông qua hệ sinh thái và sản phẩm đối tác. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tích hợp nền tảng giữa OCB và đối tác nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng đáp ứng nhu cầu và xu hướng thị trường từ đó gia tăng CASA và Số lượng giao dịch.


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm và phát triển các mối quan hệ với các đối tác bao gồm triển khai chương trình truyền thông kết hợp/tích hợp hệ thống... tương tác với các bộ phận nội bộ và có hành động điều chỉnh/điều phối kịp thời nhằm đảm bảo đạt các chỉ tiêu kinh doanh
 • Đánh giá hiệu quả triển khai kinh doanh từ đó xây dựng tờ trình chương trình hợp tác triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chỉ số PnL và đạt chỉ tiêu kinh doanh
 • Triển khai, quản lý, cải tiến hiệu quả các chương trình truyền thông kết hợp với đối tác Nghiên cứu thị trường, tham gia và đề xuất các ý tưởng cho các dự án cải tiến, sáng tạo nhằm thúc đẩy chỉ số kinh doanh và cải thiện chất lượng dịch vụ
 • Nghiên cứu thị trường, tham gia và đề xuất các ý tưởng cho các dự án cải tiến, sáng tạo nhằm thúc đẩy chỉ số kinh doanh và cải thiện chất lượng dịch vụ
 • Nhận diện, kiểm soát, xử lý và phối hợp xử lý với các phòng ban liên quan với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh thu hút khách hàng mới và tích hợp các tính năng
 • Thu thập và đánh giá thông tin, phân tích số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu   
 • Các dự án, công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc liên quan
 • Từ 5 năm kinh nghiệm liên kết đối tác
 • Có mối quan hệ và kinh nghiệm làm việc với các đối tác ví điện tử, đối tác sản phẩm công nghệ, Đơn vị cung cấp công nghệ quản lý tài chính, đơn vị cung cấp nền tảng quản lý bán hàng,...
 • Khả năng đàm phàn và thuyết trình
 • Khả năng xử lý vấn đề logical thinking
 • Quản lý task đảm bảo đúng deadline
 • Triển khai các chương trình truyền thông đồng thương hiệu
 • Kiến thức về trải nghiệm khách hàng
 • Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office, đặc biệt Excel và PowerPoint
 • TOEIC từ 500 trở lên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.