Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc/CVCC Tư vấn Dịch vụ Ngân hàng đầu tư, Khối KHDN lớn, Hội sở

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Sales / Business Development, Securities, Corporate banking Division
 • 31/01/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

A. NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Thực hiện cung cấp các Dịch vụ trong hoạt động Ngân hàng đầu tư cho Khách hàng Doanh nghiệp (Tư vấn tái cấu trúc/tài chính doanh nghiệp, Tư vấn thị trường nợ, M&A…);
-  Tìm kiếm, mở rộng và phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp, các tổ chức/ định chế tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh;
-   Thực hiện các công việc được giao theo phân công của cấp quản lý.

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện cung cấp các Dịch vụ trong hoạt động Ngân hàng đầu tư cho Khách hàng Doanh nghiệp (Tư vấn tái cấu trúc/tài chính doanh nghiệp, Tư vấn thị trường nợ, M&A…)
- Phát triển Khách hàng: Tìm kiếm, duy trì và xúc tiến, thúc đẩy giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ tài chính cho khách hàng có nhu cầu tư vấn tài chính doanh nghiệp và mở rộng, phát triển, mạng lưới các tổ chức/ định chế tài chính có nhu cầu đầu tư tài chính.
- Cung cấp dịch vụ: Triển khai và giám sát thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp (Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp , tư vấn phương án huy động vốn) và các dịch vụ tư vấn khác đến khách hàng.
- Tìm kiếm, phân tích thông tin và đề xuất phương án: Trực tiếp làm việc với khách hàng để thu thập thông tin đánh giá, phân tích tình hình hoạt động, tài chính và đề xuất phương án thực hiện với quản lý Phòng IB
- Hỗ trợ và giám sát quản lý giao dịch: Đầu mối phối hợp triển khai, giám sát các công việc với các đơn vị trong hệ thống và các đối tác bên ngoài có liên quan trong quá trình tiến hành thực hiện các giải pháp tài chính đến Khách hàng theo phương án đã được thống nhất.
- Chuẩn bị tài liệu và trình bày: Triển khai thực hiện chuẩn bị các tài liệu và trình bày đến khách hàng và đối tác bên ngoài.
2.Tham gia thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý
- Tham gia xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, cải tiến quy trình phù hợp với hoạt động kinh doanh và quy định của Pháp luật
- Tham gia thiết kế, cấu trúc các sản phẩm, dịch vụ tư vấn đến khách hàng
- Tuyển dụng, quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ thuộc Phòng quản lý
- Hướng dẫn, đào tạo về dịch vụ Ngân hàng đầu tư đến các đơn vị nội bộ.

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị trở lên. Ưu tiên trình độ Thạc sỹ kinh tế - tài chính – ngân hàng, khả năng giao tiếp Tiếng Anh, có chứng chỉ CFA, chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính

- Kinh nghiệm: Tối thiểu trên 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán và trên 03 năm ở vị trí quản lý nhóm kinh doanh trở lên vói vị trí Giám đốc
- Kiến thức:
   + Am hiểu về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính doanh nghiệp và Chuyên sâu về phân tích, cấu trúc tài chính doanh nghiệp
   + Am hiểu các ngành nghề (Bất động sản, Năng lượng, Sản xuất, thương mại, du lịch…)
   + Kiến thức tốt về các sản phẩm thị trường tài chính chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn tư vấn thị trường nợ, thị trường vốn, M&A, các nghiệp vụ khác)

   + Nắm vững các quy định, văn bản pháp luật có liên quan.

Ứng viên quan tâm vui lòng: Call/Zalo: Ms Phương 0969154339 hoặc gửi CV ứng tuyển qua website/qua email Phuongnth15@ocb.com.vn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.