Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm - KV Đà Nẵng, Đăk Lăk

 • Da Nang, DakLak
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Customer Service, Banking
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản lý bán hàng:
- Quản lý & giám sát các hoạt động kinh doanh bảo hiểm (bao gồm nhân thọ & phi nhân thọ) tại các đơn vị kinh doanh (ĐVKD) trong khu vực quản lý
- Chịu trách nhiệm chung về kết quả hoạt động bảo hiểm nhân thọ & phi nhân thọ trong khu vực quản lý và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng tháng/quí/năm
- Triển khai các chính sách, chiến dịch bán hàng xuống từng ĐVKD trong khu vực
- Phối hợp cùng với đối tác bảo hiểm để lên kế hoạch đào tạo cho cán bộ nhân viên (CBNV) tại các ĐVKD định kỳ và khi cần thiết
- Hỗ trợ giám sát và đánh giá chất lượng đội ngũ tư vấn từ đối tác bảo hiểm và có đề xuất thay đổi nhân sự nếu cần thiết để đảm bảo chất lượng tư vấn cho khách hàng OCB
- Chủ động tìm kiếm phân khúc khách hàng tiềm năng trong khu vực quản lý để tiếp cận nhằm đảo bảo chỉ tiêu được giao
- Là đầu mối liên hệ để giải quyết các vấn đề phát sinh trong khu vực với đối tác bảo hiểm

2. Quản lý mối quan hệ:
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các từng ĐVKD trong khu vực quản lý
- Xây dựng mối quan hệ với từng đối tác bảo hiểm để đảm bảo sự hỗ trợ cho ĐVKD kịp thời khi cần thiết
- Xây dựng mối quan hệ với từng Phòng/ban liên quan trong Khối để phối hợp công việc khi cần

3. Quản lý thúc đẩy kinh doanh trong khu vực
- Phối hợp với đối tác bảo hiểm để lên kế hoạch hoạt động thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm đối với từng ĐVKD trong khu vực hàng tuần/tháng
- Đảm bảo các hoạt động thúc đẩy kinh doanh thực hiện đúng như kế hoạch triển khai
- Rà soát & đánh giá từng hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại ĐVKD trong khu vực để đảm bảo chất lượng của từng hoạt động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho ĐVKD

4. Quản lý hoạt động đào tạo
- Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho CBNV tại ĐVKD về sản phẩm, kỹ năng bán hàng cùng với đối tác bảo hiểm
- Hỗ trợ công tác huấn luyện đội ngũ CBNV tại ĐVKD về sản phẩm, kỹ năng bán hàng khi cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc được giao
- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo bán hàng cho khách hàng của từng ĐVKD trong khu vực

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH Khối Kinh tế (Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh)
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại các Ngân hàng, Công ty tài chính, Bảo hiểm
- Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm làm quản lý kinh doanh Banca tại các Ngân hàng
- Kỹ năng giao tiếp & xây dựng mối quan hệ tốt với ĐVKD & đối tác bảo hiểm
- Kỹ năng thuyết phục & giải quyết vấn đề
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, tổ chức & quản lý nhóm
- Kỹ năng trình bày trước đám đông
- Tư duy “Can do it” & làm việc chịu áp lực cao
- Chịu di chuyển & đi công tác thường xuyên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, Powerpoint

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.