Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Tín dụng - RB (QLĐ)

 • Binh Dinh, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Thua Thien Hue
 • Director
 • Permanent
 • 4 - 5 Years
 • Negotiable
 • Customer Service, Personal and Financial Service Division, Banking, Transaction Banking Division
 • 20/04/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng kế hoạch và thực hiện chỉ tiêu kinh doanh của cá nhân và đội bán hàng;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý và thực hiện các chương trình chăm sóc, tiếp thị, phát triển danh mục khách hàng cho vay thông qua các chương trình bán hàng do Hội sở hoặc Đơn vị tổ chức;

- Thực hiện hướng dẫn, giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ của OCB cho khách hàng theo ma trận phân quyền quy định từng thời kỳ;

- Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng chính xác, kịp thời và cập nhật vào hệ thống CRM để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và toàn hệ thống OCB;

-  Đánh giá định kỳ nhu cầu thị trường, địa bàn và đối thủ để tham mưu kế hoạch bán hàng cho Trưởng đơn vị.

- Tiếp xúc khách hàng, phân tích tình hình kinh doanh và khả năng tài chính; tư vấn thủ tục cho vay cho khách hàng;

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hướng dẫn, kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và sau cho vay theo quy định của pháp luật và OCB;

- Đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng theo ma trận phân quyền ban hành từng thời kỳ;

- Tham gia thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cầm cố, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Tham gia thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cầm cố, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Tham gia thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cầm cố, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của khách hàng về ý kiến đóng góp, khiếu nại;

- Quản lý thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân và các thành viên trong đội;

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ thuộc phạm vi Đội bán hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên. Chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kế toán, marketing - gọi chung là ngành liên quan.

- Kinh nghiệm 4 - 5 năm trong lĩnh vực Ngân hàng.

- Nắm rõ nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng. Hiểu biết các quy định của Ngân hàng Nhà nước, luật các tổ chức tín dụng. Hiểu biết về thị trường ngành ngân hàng.

- Tin học ứng dụng văn phòng (Word, Poweer Point, Excel, Internet…). Sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng trong lĩnh vực Ngân hàng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.