Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên gia Chính sách và Nhận diện sớm rủi ro hoạt động, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 6 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 31/03/2023

Job Description

 • Thực hiện/Kiểm soát việc xây dựng chính sách, quy định, quy trình, công cụ, hạn mức quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động trên phạm vi toàn ngân hàng.
 • Thực hiện/kiểm soát việc nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi ban hành/chỉnh sửa các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ, trước khi triển khai hoạt động thuê ngoài trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ công nghệ, ngân hàng số, thẻ).
 • Thực hiện/kiểm soát việc nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi phát triển các ứng dụng, thay đổi công nghệ trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ liên quan sản phẩm ngân hàng số, thẻ).
 • Phối hợp với Tuyến phòng thủ thứ 1 và Tuyến phòng thủ thứ 3 liên quan công tác quản trị rủi ro hoạt động cho toàn hàng.
 • Hướng dẫn, giám sát Tuyến phòng thủ thứ 1/ các đơn vị liên quan thực thi hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro hoạt động liên quan.
 • Thực hiện/kiểm soát tiếp nhận báo cáo từ các bên liên quan về sự cố (ngoại trừ các sự cố công nghệ), vấn đề rủi ro hoạt động và phối hợp, tư vấn các bên liên quan phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.
 • Thực hiện/kiểm soát việc xây dựng chính sách khung cho Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) của ngân hàng, hướng dẫn các Khối xây dựng BCP phù hợp với hoạt động tác nghiệp của từng Khối; là đầu mối phối hợp các bên liên quan đảm bảo chính sách BCP được vận hành hiệu quả.
 • Thực hiện/kiểm soát việc thực hiện các chuyên đề nhằm phát hiện, giảm thiểu rủi ro hoạt động cũng như tăng tính hiệu quả cho công tác vận hành mà vẫn đảm bảo quản trị rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, trong lĩnh vực: tín dụng, phi tín dụng (ngoại trừ: công nghệ, an ninh thông tin, ngân hàng số, thẻ).
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng QLRRHĐ/các quy định của ngân hàng phù hợp với vai trò của tuyến phòng thủ thứ 2 trong công tác quản trị rủi ro hoạt động.
 • Thực hiện/ kiểm soát việc theo dõi các trạng thái rủi ro so với hạn mức RRHĐ.
 • Thực hiện/ kiểm soát việc quản trị dữ liệu và thực hiện báo cáo về tổn thất, sự cố, vấn đề rủi ro hoạt động theo yêu cầu của NHNN và BLĐ NH.
 • Thực hiện/kiểm soát việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng QLRRHĐ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm từ 05 năm ở vị trí, lĩnh vực tương đương.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro hoạt động và các sản phẩm, quy trình ngân hàng (ngoại trừ công nghệ, thẻ, ngân hàng số).
 • Kinh nghiệm, kiến thức sâu sắc trong việc xây dựng chính sách QTRRHĐ, có khả năng bắt nhịp với các xu hướng thế giới (best practice) về QTRRHĐ.
 • Thành thạo Microsoft Office, sử dụng tốt Microsoft Excel.
 • Tiếng anh giao tiếp tốt (nghe + nói), đọc hiểu tài liệu tiếng anh tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.