Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên gia Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 20/10/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện thống kê và phân tích các dữ liệu tín dụng phục vụ công việc quản lý đánh giá rủi ro.
 • Thực hiện xây dựng các tiêu chí, dấu hiệu để nhận diện rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; Cảnh báo các dấu hiệu rủi ro và đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.
 • Đề xuất và tham gia xây dựng hệ thống nhận diện, đánh giá, cảnh báo rủi ro tín dụng.
 • Thu thập và đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh đến thời điểm đánh giá.
 • Kiểm tra thực tế dự án/hoạt động kinh doanh của khách hàng.
 • Giám sát thường xuyên liên tục các vấn đề rủi ro có thể phát sinh.
 • Nghiên cứu xây dựng và triển khai khung chính sách về quản lý nhóm khách hàng lớn theo hướng quản lý tập trung ( hạn mức, TOI, chiến lược kinh doanh)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Ngoại thương hoặc tương đương.
 • Hiểu biết sâu về thẩm định tín dụng, quy trình tín dụng và các quy định pháp luật liên quan.
 • Hiểu về cách viết quy định, quy trình, chính sách.
 • Có kinh nghiệm tín dụng KHDN, thẩm định/tái thẩm định KHDN (đặc biệt là có kinh nghiệm về thẩm định dự án: BĐS, năng lượng,…)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.