Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên gia Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 7 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking
 • 31/12/2023

Job Description

 • Cập nhật văn bản pháp luật mới
 • Đánh giá tác động của văn bản pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đến các văn bản nội bộ
 • Xây dựng các Quy chế về tín dụng để triển khai các quy định của Luật
 • Rà soát tính pháp lý đối các văn bản quy định về tín dụng
 • Tư vấn pháp lý đối với các văn bản/tình huống liên quan đến tín dụng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến Luật học, Pháp lý, Pháp chế, Tài chính – Ngân hàng…
 • Kinh nghiệm tối thiểu 4 - 6 năm trong lĩnh vực Pháp lý, pháp chế tại ngân hàng.
 • Nắm vững kiến thức, am hiểu các qui trình, thông tư và qui định của Luật (liên quan đến ngành Tài chính, dịch vụ Ngân hàng là lợi thế)
 • Có kinh nghiệm xây dựng, soạn thảo văn bản cũng như qui định, qui trình.
 • Khả năng nghiên cứu, sắp xếp khoa học, chủ động tìm hiểu kiến thức về Luật.
 • Kỹ năng giao tiếp, trình bày có logic và tư duy pháp lý tốt.
 • Nhanh nhẹn, nhạy bén, trung thực và chịu được áp lực công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.